Network+ N10-006

نسخه الکترونیکی۲۰۰,۰۰۰تومان
۰۷ ساعت و ۲۷ دقیقه
۴۳ فایل
Cover
ثبت‌نام سریع
اضافه به سبد خرید

درباره دوره

امروزه در همه‌ی سازمان ها و شرکت‌ها برای پیش بردن اهداف آن سازمان و انجام تمامی کارها و همچنین اتصال شعبات خود به یکدیگر، از شبکه استفاده می‌کنند. به هر طرف که نگاه کنید می‌توانید کاربرد و استفاده‌ی شبکه را مشاهده کنید. دوره آموزش شبکه+Network دوره‌ایست که در آن دانشجویان با مفاهیم اولیه‌ی شبکه و انواع آن و همچنین راه‌های برقراری ارتباط و پروتکل‌هایی که در این بستر کار می‌کنند، آشنا می‌شوند و آماده‌ی گذراندن دوره‌های Cisco و Microsoft می‌شوند و بعد از آن می‌توانند وارد بازار کار شوند.

پیش‌نیاز دوره: آشنایی اولیه با کامپیوتر و مفاهیم آن

مخاطبان دوره: علاقه مندان به حوزه ی شبکه و IT ،دانشجویان رشته ی کامپیوتر

توانایی دانشجویان پس از گذراندن دوره: آشنایی با مفاهیم اولیه‌ی شبکه و درک نحوه‌ی جابه‌جایی اطلاعات بر بستر شبکه

آشنایی با دوره

پیش‌نمایش
۰۰:۲۳:۵۲

۱ معرفی دوره

پیش‌نمایش
۰۰:۱۳:۴۵

۲ DHCP Server

پیش‌نمایش

۳ DHCP

Introduce Network

پیش‌نمایش
۰۰:۱۱:۱۱

۴ introduce Network+ N10-006

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۵ Introduce Network

Whats the Network

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۸:۳۵

۶ What's the Network

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۷ Whats the Network

Network Defined by Geography

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۶:۵۵

۸ Network Defined by Geography

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۹ Network Defined by Geography

Network Defined by Topology

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۱:۳۷

۱۰ Network Defined by Topology

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۱۱ Network Defined by Topology

Network Defined by Resources

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۸:۲۰

۱۲ Network Defined by Resource

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۱۳ Network Defined by Resources

Whats a Model

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۱:۰۵

۱۴ What's a Model

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۱۵ Whats a Model

OSI Layers

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۴:۵۵

۱۶ OSI Layers

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۱۷ OSI Layers

TCP-IP

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۵:۲۸

۱۸ TCP/IP

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۱۹ TCP-IP

Network Media

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۶:۳۸

۲۰ Network Media

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۲۱ Network Media

Network Infrastructure

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۷:۰۵

۲۲ Network Infrastructure

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۲۳ Network Infrastructure

Ethernet

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۲:۴۸

۲۴ Ethernet

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۲۵ Ethernet

Hub & Switch Operation

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۳:۰۲

۲۶ Hub & Switch Operation

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۲۷ Hub & Switch Operation

Vlan

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۶:۱۱

۲۸ Vlan

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۲۹ Vlan

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۳۰ Vlan & Trunk

IP Address

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۳۸:۳۵

۳۱ IP Address

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۳۲ IP Address

Configuring IP Address

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۷:۴۷

۳۳ Configuring IP Address

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۳۴ Configuring IP Address

IP Subnetting

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۹:۱۴

۳۵ IP Subnetting

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۳۶ IP Subnetting

IPv6

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۸:۰۲

۳۷ IPv6

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۳۸ IPv6

Routing & Router Operation

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۶:۴۹

۳۹ Routing & Router Operation

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۴۰ Routing & Router Operation

Static & Dynamic Route

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۷:۱۱

۴۱ Static & Dynamic Route

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۴۲ Static & Dynamic Route

NAT

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۴:۱۶

۴۳ NAT

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۴۴ NAT

DNS

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۵:۲۱

۴۵ DNS Server

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۴۶ DNS

CLI Tools

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۸:۳۷

۴۷ CLI Tools

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۴۸ CLI Tools

WellKnown Ports

پیش‌نمایش
۰۰:۱۲:۰۰

۴۹ WellKnown Ports

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۵۰ WellKnown Port

VoIP & POE

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۶:۱۷

۵۱ VoIP & POE

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۵۲ VoIP & POE

STP

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۹:۵۰

۵۳ STP

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۵۴ STP

LACP

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۲:۴۵

۵۵ LACP

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۵۶ LACP

FHRP

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۳:۴۰

۵۷ FHRP

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۵۸ FHRP

WLAN

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۶:۰۰

۵۹ WLAN

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۶۰ WLAN

WAN

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۷:۲۰

۶۱ WAN

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۶۲ WAN

Network Security

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۵:۱۶

۶۳ Network Security

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۶۴ Network Security

Firewall & IDS-IPS

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۶:۵۹

۶۵ Firewall & IDS-IPS

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۶۶ Firewall & IDS-IPS

VPN

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۳:۳۵

۶۷ VPN

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۶۸ VPN

Proxy Server & Content Engine

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۶:۵۹

۶۹ Proxy Server & Content Engine

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۷۰ Proxy Server & Content Engine

Port Mirroring

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۲:۲۲

۷۱ Port Mirroring

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۷۲ Port Mirroring

Virtualization & Cloud

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۰:۴۰

۷۳ Virtualization & Cloud & SDN

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۷۴ Virtualization & Cloud

Road Map

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۶:۲۶

۷۵ Roadmap

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۷۶ Road Map

نمونه‌ سوالات

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۷۷ نمونه‌ سوالات امتحانی

جزوه‌های آموزشی

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۷۸ Network+ N10-006 Cert Guide

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۷۹ جزوه آموزشی مهندسی شبکه (+Network)

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۸۰ جزوه نت‌گرافی مهندسی شبکه (+Network)

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۸۱ کتاب کار مهندسی شبکه (+Network)

به اشتراک بگذارید