Microsoft Exchange 2013

نسخه الکترونیکی۲۰۰,۰۰۰تومان
۰۹ ساعت و ۳۴ دقیقه
۳ فایل
Cover

درباره دوره

دوره‌ی Microsoft Exchange 2013 در واقع دوره‌ای است که متخصصین مایکروسافت پس از گذراندن دوره‌هایی مانند MCITP یا MCSE به منظور آشنایی و یادگیری ساختار میل سرور محبوب مایکروسافت سپری میکنند. در این دوره تمامی مفاهیم عمومی ایمیل و انواع پروتکل ها آموزش داده شده و به صورت خاص به تشریح نحوه‌ی طراحی، نصب و پیکره بندی سرویس Microsoft Exchange به صورت Role  به Role در مقیاس های بزرگ در یک سناریوی واقعی خواهیم پرداخت.

پیش‌نیاز دوره: MCSA یا MCSE و یا MCITP 2008

مخاطبان دوره: متخصصین مایکروسافت، علاقه مندان به ساختار سرورهای ایمیل، متخصصین شبکه

توانایی دانشجویان پس از گذراندن دوره: دانشجویان پس از گذراندن این دوره توانایی طراحی ساختار Exchange را در مقیاس های بزرگ و همچنین پیاده سازی سرویس را از ابتدا تا انتها خواهند داشت و علاوه بر آن ، توانایی رفع ایراد سرویس Exchange را در هنگام بروز مشکل کسب خواهند کرد.

سرفصل‌های دوره

پیش‌نمایش
۰۰:۰۲:۲۱

۱ introducing Master

پیش‌نمایش
۰۰:۲۲:۰۵

۲ Exchange 2013 Introduction

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۹:۱۰

۳ Planning and installing Exchange 2013

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۷:۴۰

۴ Planing for Virtualization and Storage

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۹:۴۹

۵ Managing Mailbox Objects 1

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۵:۰۲

۶ Managing Mailbox Objects 2

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۶:۵۸

۷ Exchange Database Management

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۹:۳۲

۸ Configure Database Availability Group

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۷:۱۹

۹ Exchange Mailbox Monitoring And Troubleshooting Solutions

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۳۶:۱۹

۱۰ Exchange Backup and Recovery Solutions

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۷:۳۹

۱۱ Exchange Client Access Protocols

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۷:۰۶

۱۲ Exchange Client Access Security Solutions

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۹:۵۷

۱۳ Exchange Client Access features

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۱:۲۳

۱۴ Exchange Mobility Solutions

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۹:۴۵

۱۵ Exchange Client Access High Availability Solutions

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۶:۲۱

۱۶ Troubleshooting Client Access Role

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۸:۵۵

۱۷ Exchange Edge Installation

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۵:۰۸

۱۸ Configure and Manage Hygiene 1

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۱:۳۹

۱۹ Configure and Manage Hygiene 2

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۵:۱۸

۲۰ Publishing Exchange

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۳:۴۲

۲۱ Troubleshooting Exchange Transport Rule

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۲:۰۸

۲۲ Exchange RBCA & Compliance Management

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۳:۱۹

۲۳ Designing an Appropriate Exchange Solution for a Given SLA

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۲۴ Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۲۵ Microsoft CertRoadmapCommercial Dec20162

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۲۶ Scenario

پیش‌نمایش
۰۰:۱۳:۴۴

۲۷ نحوه‌ی ساخت دیتابیس با استفاده از PowerShell و تغییر مسیر دیتابیس با استفاده از PowerShell

پیش‌نمایش
۰۰:۱۲:۲۲

۲۸ نحوه‌ی ساخت دیتابیس با استفاده از PowerShell و تغییر مسیر دیتابیس با استفاده از PowerShell