کار با ابزار انمپ (Nmap)

رایگان
۰۶ ساعت و ۳۶ دقیقه
۱ فایل
Cover

درباره دوره

اولین فاز تست نفوذ جمع آوری اطلاعات قربانی هدف است. رایج‌ترین و بهترین ابزار برای جستجو و اسکن شبکه هدف استفاده از انمپ است. این ابزار در اصل به منظور تست نفوذ و بررسی امنیتی ایجاد شده اما می‌توان از آن به عنوان جاسوسی و پایه ریزی یک حمله نیز استفاده کرد. انمپ یکی از برترین‌ ابزارهای تست نفوذ در چندین سال گذشته شناخته شده است. در این دوره با فراگیری کامل جعبه ابزار انمپ قادر به اسکنینگ پیشرفته خواهیم بود. این دوره کاملا عملی است.

پیش‌نیاز دوره: آشنا به شبکه و مسائل TCP/IP، آشنا به امنیت و تست نفوذ و مباحث هکینگ

مخاطبان دوره: ادمین‌های شبکه، مهندسان امنیتی، متخصصان تست نفوذ و امنیت، مشاروان امنیتی، برنامه نویسان و عموم

توانایی گذراندن پس از دوره: توانایی اکتشاف میزبان هدف، اسکن کامل شبکه و تشخیص نسخه اپلیکیشن‌ها وسرویس ها و تشخیص سیستم عامل اشاره کرد. توانایی بازرسی امنیتی فایروال‌ها و سیستم‌های تشخیص نفوذ و به طور کلی بخش اسکنینگ را می‌توانند با یادگیری این دوره و ابزار کامل کنند.

فصل اول

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۶:۵۴

۱ معرفی دوره

فصل دوم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۲:۳۷

۲ تکتنیکهای اولیه و پایه اسکن در انمپ

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۱:۳۵

۳ اسکن یک میزبان

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۴:۲۸

۴ بررسی وضعیت پورت ها

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۳:۲۷

۵ اسکن چندین تارگت

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۲:۵۱

۶ اسکن رنج ای پی

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۱:۵۶

۷ اسکن سابنت

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۲:۰۴

۸ اسکن توسط لیست

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۲:۰۴

۹ حذف اهداف از یک اسکن

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۲:۱۷

۱۰ حذف اهداف با استفاده از یک لیست

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۵:۳۵

۱۱ اسکن تهاجمی

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۲:۲۸

۱۲ اسکن ای پی ورژن ۶

فصل سوم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۱:۴۰

۱۳ گزینه ها و آرگومانهای کاوش در شبکه- ابتدایی

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۵:۲۶

۱۴ اسکن پینگ نکن

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۲:۳۳

۱۵ اسکن فقط پینگ

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۱:۲۰

۱۶ اسکن تی سی پی سین پینگ

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۱:۴۴

۱۷ اسکن تی سی پی اک پینگ

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۱:۳۹

۱۸ اسکن پینگ یو دی پی

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۱:۴۶

۱۹ اسکن اس سی تی پی اینیت پینگ

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۲:۰۳

۲۰ پینگ ای سی ام پی اکو

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۶:۲۰

۲۱ پینگ ای سی ام پی تایم استمپ

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۴:۰۷

۲۲ پینگ ای سی ام پی ادرس مسک

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۳:۴۳

۲۳ پینگ ای پی پروتکل

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۲:۱۸

۲۴ اسکن ارپ پینگ

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۲:۰۹

۲۵ اسکن تریس روت

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۲:۵۰

۲۶ انجام ترجمه معکوس سرویس دامین

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۱:۳۲

۲۷ متد جایگزین دی ان اس لوکاپ

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۲:۴۷

۲۸ تعیین دستی سرور یا سرورهای دی ان اس

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۴:۱۸

۲۹ ایجاد یک لیست میزبان

فصل چهارم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۲:۰۴

۳۰ گزینه ها و آرگومان های کاوش در شبکه - پیشرفته

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۳:۲۷

۳۱ اسکن پیشرفته تی سی پی سیین

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۴:۱۹

۳۲ اسکن تی سی پی کانکت

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۶:۵۱

۳۳ اسکن یو دی پی

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۴:۴۷

۳۴ اسکن تی سی پی نول

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۴:۰۵

۳۵ اسکن تی سی پی فین

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۶:۳۳

۳۶ متد ایکسمس

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۸:۲۹

۳۷ اسکن سفارشی

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۳:۰۶

۳۸ ارسال بسته های خام

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۲:۵۵

۳۹ ارسال ای پی پکت

فصل پنجم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۲:۲۶

۴۰ اسکن اختصاصی

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۱:۲۴

۴۱ انجام یک اسکن سریع

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۳:۰۳

۴۲ اسکن پورت های ویژه

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۳:۴۰

۴۳ اسکن پورت های از طریق نام

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۲:۱۴

۴۴ اسکن پورت ها توسط پروتکل

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۴:۱۹

۴۵ اسکن همه پورت ها

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۲:۵۰

۴۶ اسکن پورت های رده بالا

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۴:۱۳

۴۷ اسکن ترکیبی

فصل ششم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۱:۱۲

۴۸ تشخیص سیستم عامل و سرویس ها

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۵:۲۴

۴۹ تشخیص سیستم عامل

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۷:۵۸

۵۰ تلاش برای تشخیص یک سیستم عامل نامعلوم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۴:۰۴

۵۱ تشخیص نسخه سرویس

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۴:۳۴

۵۲ عیب یابی اسکن های نسخه

فصل هفتم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۱:۳۳

۵۳ زمان بندی و تغییر حالت و قالب های زمانی

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۳:۱۴

۵۴ پارامترهای زمانبندی

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۷:۱۱

۵۵ قالب های زمان بندی

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۵:۳۷

۵۶ عملیت های موازی

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۷:۴۰

۵۷ اندازه گیری گروه میزبان

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۹:۰۰

۵۸ وقفه زمانی اولیه آرتی تی

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۰:۱۱

۵۹ حداکثر وقفه زمانی آرتی تی

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۳:۱۰

۶۰ تعیین معدار تی تی ال بسته ها

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۲:۲۰

۶۱ وقفه زمانی میزبان

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۳:۵۲

۶۲ تاخیر اسکن

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۳:۳۱

۶۳ نرخ بسته

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۴:۵۴

۶۴ غلبه بر نرخ آراس تی

فصل هشتم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۲:۲۷

۶۵ سکن شبکه‌های دارای فایروال و دیوایس‌های امنیتی بر وب سرورها

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۵:۳۳

۶۶ قطعه کردن بسته ها

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۴:۴۴

۶۷ اختصاص یک مقدار ام تی یو شخصی

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۴:۱۶

۶۸ استفاده از یک دام یا دیکوی

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۳:۱۰

۶۹ تعیین دستی شماره پورت سیستم مبدا

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۳:۱۹

۷۰ اضافه کردن داده های تصادفی

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۴:۰۵

۷۱ جعل مک ادرس

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۶:۳۰

۷۲ ارسال چکسام های نادرست

فصل نهم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۱:۲۶

۷۳ گزارش گیری اطلاعات

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۲:۲۷

۷۴ ذخیره خروجی انمپ داخل ی فایل تکس

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۱:۱۶

۷۵ ذخیره نتایج خروجی انمپ داخل فایل ایکس ام ال

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۱:۱۶

۷۶ خروجی همه انواع فایل های پشتیبانی

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۳:۲۳

۷۷ نتایج آمارهای اسکن‌ها

فصل دهم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۰:۰۴

۷۸ ترابل شوتینگ

فصل یازدهم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۰:۱۶

۷۹ کار با زنمپ

فصل دوازدهم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۳:۲۷

۸۰ اندیف

فصل سیزدهم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۳:۳۳

۸۱ معرفی و استفاده از اسکریپت های انمپ

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۸:۴۷

۸۲ دسته بندی اسکریپت ها

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۶:۰۰

۸۳ انتخاب اسکریپت های ان اس ای

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۶:۰۲

۸۴ انتخاب پیشرفته اسکریپت های انمپ

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۵:۰۸

۸۵ عیب یابی

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۱:۵۳

۸۶ بروز رسانی

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۴:۰۱

۸۷ تعیین آرگوما‌ن‌ها

فصل چهاردهم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۳:۴۶

۸۸ جمع آوری اطلاعات بیشتر از قربانی ها

فصل پانزدهم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۳:۲۵

۸۹ نظارت وب سرورها

فصل شانزدهم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۳:۲۵

۹۰ بررسی سناریو و کلام آخر

فایل‌ها

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۹۱ فایل‌ها

به اشتراک بگذارید