آموزش معرفی Ethernet LANs

نسخه الکترونیکی۲,۵۰۰۵,۰۰۰تومان
۰۱ ساعت و ۵۰ دقیقه
Cover
ثبت‌نام سریع
اضافه به سبد خرید

درباره دوره


پیش‌نمایش
۰۰:۰۴:۵۶

Understanding The Challenges Of Shared LANs

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۷:۱۴

Solving Network Challenges With Switched LAN Technology

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۸:۳۷

Exploring The Packet Delivery Process

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۳:۲۸

Operating Cisco IOS Software

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۳:۲۵

Starting a Switch

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۱:۵۹

Understanding Switch Security

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۰:۰۶

Maximizing The Benefits Of Switching

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۰:۳۶

Troubleshooting Switch Issues

به اشتراک بگذارید