فتوشاپ همراه با پروژه‌های عملی

نسخه الکترونیکی۱۵۰,۰۰۰تومان
۲۰ ساعت و ۳۳ دقیقه
Cover
ثبت‌نام سریع
اضافه به سبد خرید

درباره دوره

نرم‌افزار فتوشاپ یک نرم‌افزار ویرایش‌گر حرفه‌ای تصاویر است که توسط شرکت ادوبی معرفی شده است. این نرم‌افزار محبوب‌ترین برنامه برای طراحی و ویرایش تصاویر است که توسط طراحان استفاده می‌شود. یکی از مهم‌ترین کاربردهای این نرم‌افزار استفاده از آن جهت طراحی گرافیکی صفحات وب است. فتوشاپ ابزارهای قدرتمند و بسیاری داراست که خلق پیچیده‌ترین تصاویر را برای طراحان آسان کرده است. در این دوره آموزشی با ابزارهای این نرم‌افزار و همچنین ارتباط بین این نرم‌افزار با دو نرم‌افزار ایلاستریتور و 3D MAX را فرا خواهید گرفت.

لایه‌ها در فتوشاپ

پیش‌نمایش
۰۰:۲۴:۳۶

۱ لایه‌ها (قسمت اول)

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۳:۱۶

۲ لایه‌ها (قسمت دوم)

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۸:۱۶

۳ لایه‌ها و ماسک لایه‌ها (قسمت سوم)

رنگ‌ها در فتوشاپ

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۲:۴۰

۴ مدل‌های رنگی (CMYK-RGB Mode)

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۳:۴۲

۵ Adjustments (قسمت اول)

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۰:۵۴

۶ Adjustments (قسمت دوم)

Selection Path ,Composition, در فتوشاپ

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۹:۳۸

۷ Selections (قسمت اول)

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۳۶:۴۸

۸ Selections (قسمت دوم), Path

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۷:۳۱

۹ Compositions

Smart Object ,Smart Filters

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۳۰:۲۸

۱۰ Smart Object ,Smart Filters

سه‌بعدی سازی در فتوشاپ

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۹:۴۰

۱۱ 3D Photoshop Material Editor

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۳۱:۲۹

۱۲ 3D Photoshop Master Editor

ساخت صفحه شطرنج سه بعدی در فتوشاپ

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۶:۱۱

۱۳ ساخت صفحه شطرنج سه بعدی در فتوشاپ (قسمت اول)

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۸:۳۵

۱۴ ساخت صفحه شطرنج سه بعدی در فتوشاپ (قسمت دوم)

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۶:۵۹

۱۵ ساخت صفحه شطرنج سه بعدی در فتوشاپ (قسمت سوم)

پیش‌نمایش
۰۰:۲۷:۲۶

۱۶ ساخت صفحه شطرنج سه بعدی در فتوشاپ (قسمت چهارم)

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۵:۲۰

۱۷ ساخت صفحه شطرنج سه بعدی در فتوشاپ (قسمت پنجم)

ساخت یک صندلی سه‌بعدی در فتوشاپ

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۳:۵۸

۱۸ 3D Modeling ساخت صندلی (قسمت اول)

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۴۴:۲۳

۱۹ 3D Modeling ساخت صندلی (قسمت دوم)

انیمیشن در فتوشاپ

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۸:۱۰

۲۰ انیمیشن در فتوشاپ (قسمت اول)

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۳۶:۳۹

۲۱ انیمیشن در فتوشاپ (قسمت دوم)

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۳:۵۱

۲۲ انیمیشن در فتوشاپ (قسمت سوم)

ابزار Alignment در فتوشاپ

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۳۲:۰۱

۲۳ ابزار Alignment در فتوشاپ (قسمت اول)

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۹:۴۳

۲۴ Alignment در فتوشاپ (قسمت دوم)

ساخت اسلاید‌شو برای یک وبسایت در فتوشاپ

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۶:۰۱

۲۵ ساخت اسلاید‌شو برای یک وبسایت در فتوشاپ (قسمت اول)

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۷:۵۷

۲۶ ساخت اسلاید‌شو برای یک وبسایت در فتوشاپ (قسمت دوم)

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۱:۴۵

۲۷ ساخت اسلاید‌شو برای یک وبسایت در فتوشاپ (قسمت سوم)

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۴:۳۶

۲۸ ساخت اسلاید‌شو برای یک وبسایت در فتوشاپ (قسمت چهارم)

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۸:۵۳

۲۹ ساخت اسلاید‌شو برای یک وبسایت در فتوشاپ (قسمت پنجم)

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۷:۰۶

۳۰ ساخت اسلاید‌شو برای یک وبسایت در فتوشاپ (قسمت ششم)

مروری بر پرسپکتیو

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۳۰:۵۳

۳۱ مروری بر پرسپکتیو

آشنایی با ابزار Text Tool در فتوشاپ

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۶:۰۰

۳۲ آشنایی با ابزار Text Tool در فتوشاپ

آشنایی با ابزار Place Embedded و Place Linked در فتوشاپ

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۳:۵۳

۳۳ آشنایی با ابزار Place Embedded و Place Linked در فتوشاپ

آشنایی با ابزار Pattern Stamp و Clone Stamp در فتوشاپ

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۵:۵۶

۳۴ آشنایی با ابزار Clone Stamp در فتوشاپ

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۳:۲۰

۳۵ آشنایی با ابزار Pattern Stamp در فتوشاپ

آشنایی با ابزار Heal Brush در فتوشاپ

پیش‌نمایش
۰۰:۳۵:۴۵

۳۶ آشنایی با ابزار Heal Brush در فتوشاپ

کاربرد ابزار Heal Brush در رتوش صورت

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۳۵:۲۱

۳۷ کاربرد ابزار Heal Brush در رتوش صورت (قسمت اول)

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۸:۲۰

۳۸ کاربرد ابزار Heal Brush در رتوش صورت (قسمت دوم)

ارتباط فتوشاپ و ایلاستریتور، کاربا ابزا Puppet Wrap در فتوشاپ

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۲:۴۸

۳۹ ارتباط فتوشاپ و ایلاستریتور، کار با Puppet Wrap در فتوشاپ (قسمت اول)

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۳:۲۸

۴۰ کار با Puppet Wrap در فتوشاپ (قسمت دوم)

آشنایی با Focus-Defocus ،Tilt Shift ،Iris Blur

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۳۱:۴۱

۴۱ آموزش Field Blur در Filter Gallery

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۵:۱۰

۴۲ آموزش Tilt،Shift Blur در Filter Gallery

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۳:۵۵

۴۳ آموزش Spin،Iris Blur در Filter Gallery

طراحی مهره‌های چوبی در فتوشاپ

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۶:۳۲

۴۴ طراحی مهره‌های چوبی در فتوشاپ (قسمت اول)

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۹:۴۶

۴۵ طراحی مهره‌های چوبی در فتوشاپ (قسمت دوم)

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۸:۱۰

۴۶ طراحی مهره‌های چوبی در فتوشاپ (قسمت سوم)

ارتباط نرم‌افزار 3D MAX و فتوشاپ

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۲:۰۰

۴۷ ارتباط نرم‌افزار 3D MAX و فتوشاپ (قسمت اول)

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۳۸:۲۶

۴۸ ارتباط نرم‌افزار 3D MAX و فتوشاپ (قسمت دوم)

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۴۴:۴۷

۴۹ ارتباط نرم‌افزار 3D MAX و فتوشاپ (قسمت سوم)

Art Board در فتوشاپ و ایلاستریتور

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۹:۱۵

۵۰ Art Board در فتوشاپ و ایلاستریتور

به اشتراک بگذارید