آموزش ساخت یک شبکه کامپیوتری ساده

نسخه الکترونیکی۵,۰۰۰تومان
۰۲ ساعت و ۳۶ دقیقه
Cover
ثبت‌نام سریع
اضافه به سبد خرید

درباره دوره


فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۳۶:۱۵

Exploring the Function of Networking

پیش‌نمایش
۰۰:۱۲:۳۱

Securing the Network

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۶:۳۲

Understanding the Host-to-Host Communication Model

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۲:۰۵

Understanding the TCP IP Internet Layer

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۰:۲۰

Understanding the TCP IP Transport Layer

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۱:۳۶

Exploring the packet Delivery Process

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۲:۳۲

Understanding Ethernet

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۴:۲۴

Connecting To an Ethernet LANs

به اشتراک بگذارید