تست نفوذ و امنیت وایرلس

نسخه الکترونیکی۲۰۰,۰۰۰تومان
نسخه الکترونیکی + فیزیکی۲۵۰,۰۰۰تومان
۰۸ ساعت و ۱۱ دقیقه
۴ فایل
Cover

درباره دوره

در این دوره سعی بر آن شده، با توجه به سرفصل‌های موجود در offensive-security و cwnp، دوره‌ای ساخته شود که دانشجو تمامی ترفند‌های تست نفوذ در وایرلس را درک و فرا گیرد و قادر به انجام آزمون‌های بین‌المللی نیز شود. در این دوره به 0 تا 100 نفوذ و امنیت به وای-فای پرداخته شده است. 

پیش‌نیاز دوره: دانش و مهارت استفاده از کامپیوتر و اینترنت

مخاطبان دوره: مدیران‌شبکه، امنیت‌کاران، پن‌تسترها و همه عموم

توانایی دانشجویان پس از گذراندن دوره: توانایی کامل برقراری امنیت و تست نفوذ شبکه های وایرلس

معرفی دوره

پیش‌نمایش
۰۰:۰۴:۱۴

۱ آشنایی با دوره

پیش‌نمایش
۰۰:۱۱:۳۶

۲ آشنایی با دوره

سرفصل‌های دوره

معرفی

پیش‌نمایش
۰۰:۱۱:۲۹

۳ معرفی

آشنایی مقدماتی با تکنولوژی‌های وایرلس

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۱:۵۱

۴ معرفی تکنولوژی‌های وایرلس

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۱:۳۷

۵ وای‌فای چیست

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۱:۳۸

۶ استانداردها و تشکیلات قانون گذاری

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۳:۱۳

۷ آشنایی با اصطلاحات Wireless networking

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۱:۴۰

۸ بررسی دو فرکانس معروف و پرکاربرد

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۳:۳۳

۹ استانداردهای شبکه‌های وایرلس

آشنایی مقدماتی با پروتکل‌های امنیتی در وایرلس

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۱:۳۲

۱۰ پروتکل‌های امنیتی در وایرلس

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۳:۴۰

۱۱ بررسی WEP

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۳:۰۴

۱۲ بررسی WPA1,2

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۲:۰۰

۱۳ WPA1,2 Enterprise

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۱:۳۷

۱۴ بررسی TKIP

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۲:۱۴

۱۵ بررسی AES

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۱:۰۶

۱۶ بررسی PSK

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۱:۰۶

۱۷ بررسی CCMP

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۱:۱۱

۱۸ بررسی EAP

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۱:۰۲

۱۹ بررسی سرور RADIUS

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۴:۲۲

۲۰ بررسی WPS

نصب و پیکربندی یک سیستم‌عامل مناسب تست نفوذ

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۰:۳۷

۲۱ نصب سیستم عامل تست نفوذ

معرفی کارت‌های شبکه مناسب

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۸:۴۴

۲۲ معرفی کارت شبکه

نفوذ به wps

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۴:۱۳

۲۳ نفوذ به wps

معرفی سیستم‌عامل‌های مخصوص تست نفوذ وایرلس

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۴:۰۵

۲۴ معرفی و کار با سیستم‌عامل‌های تست نفوذ وایرلس

معرفی و کار با ابزارهای تست نفوذ در وایرلس

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۱:۲۴

۲۵ معرفی و کار با ابزارهای تست نفوذ در وایرلس

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۳:۰۲

۲۶ معرفی جعبه ابزار aircrack

بررسی نفوذ به wps از طریق لینوکس

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۵:۲۲

۲۷ نفوذ به wps

نفوذ به wep

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۵:۳۵

۲۸ نفوذ به wep

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۳:۱۶

۲۹ simple wep hacking

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۵:۱۴

۳۰ صبحت تکمیلی

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۶:۵۱

۳۱ روش چاپ چاپ

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۴:۳۵

۳۲ روش تزریق

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۲:۲۶

۳۳ روش درخواستی

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۹:۵۳

۳۴ روش ناپیوسته

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۲:۵۷

۳۵ روش آلمانی

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۲:۲۳

۳۶ روش فرانسوی

نفوذ به wpa

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۱:۲۶

۳۷ نفوذ به wpa

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۴:۱۱

۳۸ دیکشنری و دیتابیس چیست؟

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۸:۰۱

۳۹ ساخت نرم‌افزار ساخت دیکشنری با ++C

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۱:۵۵

۴۰ هک wpa با فرن

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۷:۰۱

۴۱ هک و کرک wpa با دیکشنری

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۲:۳۲

۴۲ کرک wpa توسط دیتابیس‌ها

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۳:۵۹

۴۳ پاسخ به پرسش کلاسی

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۶:۳۷

۴۴ هک wpa توسط متد شیطانی

ساخت پسورد لیست

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۵:۱۹

۴۵ ساخت پسورد لیست

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۳:۵۸

۴۶ ساخت پسورد لیست با کرانچ

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۶:۲۵

۴۷ کار با لینوکس و راک‌یو

معرفی و کار با RTBها

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۱:۱۲

۴۸ معرفی rtb

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۲:۴۶

۴۹ ساخت یک rtb

نفوذ به wpa2

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۱:۵۶

۵۰ نفوذ به wpa2

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۴:۵۷

۵۱ گرفتن هندشیک و کرک wpa2

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۲:۴۷

۵۲ ساخت و کرک wpa2 با cowpatty

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۳:۰۲

۵۳ حمله به wpa2 با پایریت

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۷:۳۲

۵۴ کرک آنلاین هندشیک‌ها

بایپس مک‌فیلترینگ

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۴:۳۳

۵۵ بایپس مک فیلترینگ

بایپس Hidden SSID

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۹:۰۳

۵۶ بایپس Hidden SSID

جعل نقاط دسترسی

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۹:۲۹

۵۷ جعل اکسس‌پوینت‌ها

قطع دسترسی کاربران به روتر

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۱:۴۷

۵۸ قطع دسرسی کاربران به روتر

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۶:۱۷

۵۹ قطع دسترسی ساده

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۵:۰۲

۶۰ انجام حمله منع سرویس بر روتر

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۲:۲۷

۶۱ معرفی وای‌فای جمر

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۵:۴۳

۶۲ استفاده از نت‌کات

شنود

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۶:۵۶

۶۳ شنود

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۳:۳۱

۶۴ معرفی eternalblue.exe

Network Discovering

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۱:۴۶

۶۵ کشف شبکه

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۳:۲۸

۶۶ کشف شبکه (بخش اول)

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۳:۱۹

۶۷ کشف شبکه (بخش دوم)

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۲:۲۵

۶۸ کشف شبکه (بخش سوم)

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۲:۱۷

۶۹ کشف شبکه (بخش چهارم)

طراحی سناریو

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۱:۵۷

۷۰ طراحی سناریو

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۹:۴۲

۷۱ هکر خیابانی

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۵:۴۲

۷۲ هکر نفوذی

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۳:۰۳

۷۳ هکر دزد

فصل آخر

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۳:۱۸

۷۴ جمع‌بندی

اسلایدهای مرتبط

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۷۵ دوره تست نفوذ و امنیت وایرلس 0 تا 100

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۷۶ Kismet

فایل‌ها

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۷۷ Commands

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۷۸ passlists

بسته فیزیکی شامل فلش OTG
Sharif University Of Technology Certificateدارای مدرک دانشگاه صنعتی شریف

به اشتراک بگذارید