امنیت شبکه‌های کامپیوتری و مدیریت امنیت اطلاعات

نسخه الکترونیکی۲,۵۰۰۵,۰۰۰تومان
۰۲ ساعت و ۵۱ دقیقه
Cover
ثبت‌نام سریع
اضافه به سبد خرید

درباره دوره

امنیت شبکه شامل مقررات و سیاست‌های اتخاذ شده توسط مدیریت شبکه است که به منظور جلوگیری و نظارت بر دسترسی غیرمجاز، سوءاستفاده، اصلاح یا ایجاد محدودیت در شبکه‌های کامپیوتری و منابع قابل دسترس در شبکه، تدوین و اعمال می‌شود. عدم آشنایی کاربران و کارکنان سازمان‌ها با مبانی امنیت شبکه یا امنیت اطلاعات همواره از عوامل کمک کننده به نفوذگران است تا به راحتی وارد شبکه‌های کامپیوتری شده تا از اطالاعات استفاده کنند. با افزایش رشد اینترنت و اطلاعات روی آن آگاهی از مبانی امنیت شبکه نیز ضرورت می‌یابد. در این دوره آموزشی مفاهیم اولیه حمله به شبکه، انواع حملات، شیوه‌های رمزنگاری آموزش داده می‌شود.

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۳۸:۵۲

مفاهیم اولیه ی حمله به شبکه ها

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۴۵:۱۴

انواع حملات به شبکه ها

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۸:۰۱

رمز نگاری

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۵:۰۳

VPN

پیش‌نمایش
۰۰:۱۱:۴۱

مروری بر IPSec

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۳۲:۰۹

SSL VPN

به اشتراک بگذارید