اینترنت اشیا (IOT)

رایگان
۰۱ ساعت و ۲۹ دقیقه
Cover

درباره دوره

IOT یا اینترنت اشیاء یک مفهوم نسبتاً جدید است که به طور کلی به اشیاي محیط پیرامون ما که به شبکه اینترنت متصل هستند و بتوان آن‌ها را توسط اپلیکیشن‌هاي موجود در موبایل‌هاي هوشمند و تبلت‌ها کنترل کرد اشاره دارد. این اشیا می‌تواند از تلویزیون منزل تا زیر ساخت‌هاي شهري و ترافیکی باشد. امروزه شمار دستگاه‌هاي موجود بر روي اینترنت اشیا در حدود چند میلیارد است که روز به روز به تعداد آن‌ها نیز افزود می‌شود. در این ویدئو با مفاهیم کلی و کاربرد‌هاي اینترنت اشیا و همچنین آینده این موضع بیشتر آشنا خواهید شد.

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۱:۲۹:۱۹

The Internet of Things and Applications

به اشتراک بگذارید