نرم‌افزار مایکروسافت پاورپوینت ۲۰۱۶ (ICDL)

نسخه الکترونیکی۱۵,۰۰۰تومان
۰۳ ساعت و ۰۷ دقیقه
Cover
ثبت‌نام سریع
اضافه به سبد خرید

درباره دوره

برنامه پاورپوینت Power Point يکی از برنامه‌های بسته نرم‌افزاری Microsoft Office به‌شمار می‌رود که با آن می‌توانيد مجموعه اسلايدهای با متن‌های رسم‌شده، Clipart، عکس، صدا، تصوير، و حتی جلوه‌های ويژه متحرک نمايش‌دهيد. بعد می‌توانيد کارتان را به اسلايدهای 35mm تبديل‌کنيد. علاوه بر اينها چون برنامه پاور‌پوینت Power Point يک Package است، می‌توانيد سند‌های Word، کاربرگ‌های Excel را به‌صورت گرافيک و متن و به Power Point اضافه‌نماييد. در‌حقيقت Power Point قسمت سمعی – بصری برنامه Office است. برنامه Power Point با نصب برنامه Office در سيستم شما نصب می‌شود. برای مطالعه‌ی این دوره‌ی آموزشی نیاز است کاربران محترم آشنایی مقدماتی با محیط Windows داشته باشند.

پیش‌نمایش
۰۰:۰۲:۴۴

۱ فهرست مطالب

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۶:۰۰

۲ قالب‌های پیش‌فرض

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۲:۱۸

۳ تنظیمات پایه

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۷:۰۱

۴ مقدماتی-قسمت اول

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۵:۳۲

۵ مقدماتی-قسمت دوم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۰:۱۳

۶ Slide Master

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۱:۴۹

۷ Handout and Note Master-PowerOnline

پیش‌نمایش
۰۰:۱۷:۴۷

۸ نمودار و قالب‌بندی زمینه اسلاید

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۴:۲۴

۹ Compare-Inking-Comment-SmartLookup

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۴۵:۴۰

۱۰ Animation, Design, Transition-قسمت اول

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۵:۰۷

۱۱ Animation, Design, Transition-قسمت دوم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۲:۳۵

۱۲ Animation, Design, Transition-قسمت سوم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۶:۳۶

۱۳ Export, Package, PDF, Film, TMplage, PIC

به اشتراک بگذارید