فرای مسابقه جپردی، مسابقه ایجاد دستیارهای شخصی ادراک‌‌گر

رایگان
۰۱ ساعت و ۰۳ دقیقه
Cover

درباره دوره

در این سخنرانی به مرور مسابقه جپردی و روشهای عمده سیستم IBM Watson پرداخته می‌شود که باعث پیشرفت های مهمی در سیستم های پرسش و پاسخ به زبان طبیعی شده است.

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۶:۳۳

فرای مسابقه جپردی:مسابقه ایجاد دستیارهای شخصی ادراک‌ گر-مقدمات

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۵۶:۵۴

فرای مسابقه جپردی: مسابقه ایجاد دستیارهای شخصی ادراک‌ گر-تکمیلی

به اشتراک بگذارید