طراحی کاراکترهای انیمیشنی

نسخه الکترونیکی۹,۰۰۰۱۸,۰۰۰تومان
۰۵ ساعت و ۰۳ دقیقه
Cover
ثبت‌نام سریع
اضافه به سبد خرید

درباره دوره

طراحی کاراکتر یکی از مباحث بسیار مهم در طراحی و ساخت انیمیشن است. در این آموزش ابتدا به بخشه‌ای اصلی یک کاراکتر می‌پردازیم و سپس فرض بر این داریم که شخصیت لوک خوش شانس را می خواهیم طراحی کنیم که در ادامه به آن اقدام می‌شود.

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۳۱:۲۱

کاراکتر خود ساخته

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۴۰:۲۰

ویژگی های صورت در بیان احساسات

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۱:۱۳

درختچه ی احساسات

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۱:۱۴

Body Language

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۹:۲۳

مدل سازی کاراکتر از یک Sample واقعی

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۵۸:۰۵

طراحی خطوط چهره در یک کاراکتر

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۵۵:۲۰

آنالیزی بر کاراکتر ها

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۲:۲۴

چگونگی شروع ساخت کاراکتر

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۳:۱۸

طراحی لوک خوش شانس در حالت های مختلف(قسمت اول)

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۸:۰۹

طراحی لوک خوش شانس در حالت های مختلف(قسمت دوم)

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۲:۱۳

نتیجه ای برطرح لوک خوش شانس

به اشتراک بگذارید