مروری بر سناریوهای OSPF

نسخه الکترونیکی۲۰,۰۰۰تومان
۰۵ ساعت و ۳۶ دقیقه
Cover
ثبت‌نام سریع
اضافه به سبد خرید

درباره دوره

پروتکل OSPF به طور خیلی گسترده‌ای به عنوان پروتکل مسیریابی Interior gateway به حساب می‌آید زیرا یک پروتکل مسیریابی عمومی است (مخصوص سیسکو نیست). این در حالی است که یک رقیب بزرگ برای پروتکل مسیریابی مخصوص سیسکو EIGRP است چون سازندگان دیگر از EIGRP نمی‌توانند استفاده کنند. در واقع OSPF یک پروتکل مسیریابی پیچیده link-state است. پروتکل‌های مسیریابی LINK-STATE خیلی سریع‌تر و دقیق‌تر مسیر مناسب برای رسیدن به مقصد را در مقایسه با پروتکل‌های مسیریابی distance vector انجام می‌دهند. روترها با استفاده از الگوریتم link- state یک نقشه از شبکه ایجاد می‌کنند که به آنها اجازه میدهد بهتربن مسیر را بصورت دقیق انتخاب نمایند.

پیش‌نمایش
۰۰:۱۹:۳۴

OSPF-Base

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۹:۲۶

Static-Redistribution

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۵:۴۲

RIP-Redistribution

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۶:۳۰

EIGRP-Redistribution

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۵:۵۰

OSPF-OSPF Redistribution

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۶:۱۱

OSPF-Summarization-قسمت اول

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۵:۲۷

OSPF-Summarization-قسمت دوم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۶:۰۶

OSPF-Summarization-قسمت سوم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۶:۵۳

Virtual-link&GRE-قسمت اول

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۷:۰۱

Virtual-link&GRE-قسمت دوم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۵:۴۳

Virtual-link&GRE-قسمت سوم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۵:۴۳

Point-to-Point

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۸:۳۰

Broadcast-Multiple Access

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۸:۵۳

NBMA

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۶:۵۸

Point-to-Multipoint Broadcast

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۵:۱۵

Point-to-Multipoint Non-Broadcast

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۵:۵۴

Area Types-قسمت اول

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۸:۵۶

Area Types-قسمت دوم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۵:۴۷

Filtering-قسمت اول

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۵:۴۷

Filtering-قسمت دوم

به اشتراک بگذارید