VMWare-Vsphere5

نسخه الکترونیکی۱۵۰,۰۰۰تومان
نسخه الکترونیکی + فیزیکی۲۰۰,۰۰۰تومان
۲۱ ساعت و ۵۳ دقیقه
Cover

درباره دوره

VMware vSphere مطمئن‌ترین و پیشرفته‌ترین بستر مجازی‌سازی برای پردازش ابری (Private cloud)  است. برپاسازی سرورها به وسیله ESXi نه تنها بودجه سازمان شما را حفظ نموده بلکه مجازی‌سازی سرورها حقیقتا به مراتب ایمن‌تر، مناسب‌تر است و همچنین زمان کمتری را برای تصحیح اشکالات نسبت به سرورهای واقعی از شما به هدر می‌دهد. با استفاده از ESXi قادر به ایجاد Data Centerهای اتوماتیک و داینامیک خواهید بود که از درجه بالایی از Performance ،Scalability ،Reliability برخوردار هستند.
کاربران با کمک VMware vSphere به عنوان پلتفرم مجازی‌سازی پیشرو در صنعت IT، قادرند هر برنامه‌ای را با اطمینان مجازی‌سازی کرده و با ارائه‌ی دسترس‌پذیری، دیتاسنترهای مجازی را ساده‌سازی نمایند. بدین ترتیب یک زیرساخت با قابلیت های دسترس‌پذیری بالا یا (HA (Highly Available ، خودترمیمی‌ (Resiliency) و همچنین زیرساخت On-Demand ایجاد می‌شود که مبنایی ایده‌ال برای هر یک از محیط‌های Cloud  به شمار می‌رود. این امر موجب کاهش هزینه‌های دیتاسنتر شده و علاوه بر افزایش زمان کارکرد برنامه و سیستم می‌تواند نحوه مدیریت دیتاسنتر توسط IT را به طرز چشمگیری ساده نماید. vSphere به صورت هدفمند و برای نسل بعدی برنامه‌ها ارائه شده و به عنوان هسته اصلی برای دیتاسنترهای مبتنی بر نرم‌افزار یا به عبارتی (Software-Defied Data Center (SDDC به کار می‌رود.

پیش‌نمایش
۰۰:۰۲:۲۹

What is VMware vSphere

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۳:۳۱

VCP on vSphere 5 Certification

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۰:۵۲

VSphere Production Documentation

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۰:۵۸

Physical Infrastructure

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۱:۱۳

Virtual Infrastructure

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۱:۲۲

Physical and Virtual Architecture

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۲:۰۵

Why use Virtual Machines

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۰:۴۴

Resource Sharing

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۰:۲۶

Physical and Virtualized Host Memory Usage

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۱:۵۹

Physical and Virtual Networking

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۳:۵۸

Physical Files Systems and VMware vSphere VMFS

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۰:۵۴

Encapsulation

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۰:۵۵

File System Layouts

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۱:۱۶

Virtual Machine Files

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۰:۴۹

How vSphere Fits into Cloud Computing

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۱:۱۶

User Interfaces

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۰:۴۹

Downloading the vSphere Client

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۰:۲۰

Using the vSphere Client

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۱:۳۲:۵۸

Installation

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۳۸:۰۳

Linux vCenter installation

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۳:۲۲

vCenter Server:Management Platform

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۰:۳۴

ES6 and vCenter Server Communication

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۱:۵۶

Additional Server

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۱:۰۹

Additional vCenter Server Modules

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۰:۳۹

vCenter Server Appliance Features

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۰:۴۵

The Benefits of using the vCenter Server appliance

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۰:۵۴

vCenter Server Appliance Requirement

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۱:۲۷

Importing and Starting the Appliance

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۱:۲۶:۳۶

Configue and install vCenter

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۴:۴۵

What is Virtual Network and Switch

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۴:۲۰

Type of virtual switch connection

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۱:۳۰:۲۱

اجرای یک پروژه عملی-قسمت اول

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۱:۳۴:۰۲

اجرای یک پروژه عملی-قسمت دوم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۱:۲۰:۱۱

اجرای یک پروژه عملی-قسمت سوم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۱:۱۲:۱۵

اجرای یک پروژه عملی-قسمت چهارم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۱:۱۶:۴۹

اجرای یک پروژه عملی-قسمت پنجم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۱:۳۳:۴۵

اجرای یک پروژه عملی-قسمت ششم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۲:۲۱:۲۲

اجرای یک پروژه عملی-قسمت هفتم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۱:۱۹:۲۴

اجرای یک پروژه عملی-قسمت هشتم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۱:۴۸:۲۵

اجرای یک پروژه عملی-قسمت نهم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۱:۱۹:۲۶

اجرای یک پروژه عملی-قسمت دهم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۱:۵۳:۵۳

اجرای یک پروژه عملی-قسمت یازدهم

بسته فیزیکی شامل ۲ DVD
Sharif University Of Technology Certificateدارای مدرک دانشگاه صنعتی شریف

به اشتراک بگذارید