MCITP Microsoft Windows 7

نسخه الکترونیکی۵۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰تومان
نسخه الکترونیکی + فیزیکی۷۵,۰۰۰۱۵۰,۰۰۰تومان
۲۰ ساعت و ۰۷ دقیقه
Cover

درباره دوره

متخصص مهندسی شبکه‌های مایکروسافت یا MCITP نشانگر مهارت فرد در به کارگیری Windows Server 2008 است. متخصصین این زمینه در میان مدیران و همکاران متخصص خود به عنوان راهبران و پیشروان طراحی زیرساخت ویندوز سرور ۲۰۰۸ شناخته می‌شوند. گذراندن این دوره و کسب توانایی در این زمینه به منزله داشتن مهارت در زمینه کار با ویندوز سرور ۲۰۰۸ مایکروسافت است. حوزه‌ی کاری افرادی که در این زمینه توانایی دارند به شرح زیر است:
-    مدیریت سیستم‌ها و شبکه‌های وسیع
-    مدیریت امنیت شبکه‌های گسترده
-    معماری سیستم‌ها و شبکه‌ها
-    مدیریت شبکه
در این دوره با مفاهیم و طریقه کار با ویندوز سرور ۲۰۰۸ آشنا شده و توانایی شرکت در آزمون MCITP را کسب خواهید کرد.

پیش‌نمایش
۰۰:۰۸:۲۹

مقدمه

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۳۱:۴۷

OverView

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۸:۴۱

Workgroup-Domain-قسمت اول

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۱:۲۵

Workgroup-Domain-قسمت دوم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۷:۳۷

LSD-قسمت اول

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۵:۱۰

LSD-قسمت دوم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۷:۱۱

Group-قسمت اول

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۷:۲۳

Group-قسمت دوم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۴:۱۴

Join to Domain

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۴۸:۴۳

Sharing-قسمت اول

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۴۲:۴۳

Sharing-قسمت دوم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۶:۰۳

Sharing-قسمت سوم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۰:۰۶

Sharing-قسمت چهارم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۴۱:۵۰

NTFS-قسمت اول

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۵:۳۰

NTFS-قسمت دوم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۲:۰۳

NTFS-قسمت سوم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۹:۱۷

NTFS-قسمت چهارم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۷:۰۶

Auditing

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۵:۰۹

Quota

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۳۳:۴۵

EFS-قسمت اول

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۵۷:۴۱

EFS-قسمت دوم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۳۳:۱۷

User-Profile-قسمت اول

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۱:۴۷

User-Profile-قسمت دوم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۶:۴۰

User-Profile-قسمت سوم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۲:۴۶

User-Profile-قسمت چهارم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۲:۳۹

Group-Policy-local

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۲:۱۷

Services-Console

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۴۰:۵۱

Remote-desktop-قسمت اول

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۲:۰۷

Remote-Desktop-قسمت دوم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۷:۳۷

Remote-Assistance

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۱:۱۶

Telnet

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۴۴:۵۹

Monitoring-Taskmanager

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۵:۳۷

Monitoring-ResourceMonitor

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۶:۳۰

Monitoring-Device-Manager

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۷:۲۷

Monitoring-PerfMonitor

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۷:۴۴

Printer-قسمت اول

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۳۲:۳۹

Printer-قسمت دوم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۹:۴۲

Printer-قسمت سوم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۷:۴۹

Printer-قسمت چهارم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۶:۴۹

Printer-قسمت پنجم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۲:۰۸

FireWall-قسمت اول

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۱:۵۵

FireWall-قسمت دوم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۸:۱۴

FireWall-قسمت سوم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۷:۳۸

FireWall-قسمت چهارم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۸:۵۱

FireWall-قسمت پنجم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۲:۳۶

Disk-مقدمه

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۱:۰۸

Disk-Basic

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۷:۳۸

Disk-Simple

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۲:۰۰

Disk-Spanned

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۶:۴۱

Disk-Striped-Radio

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۶:۱۰

Disk-RAID1and5

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۷:۴۸

جمع بندی Disk

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۳۱:۴۸

WindowsUpdate

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۳۲:۵۸

Seven-Edition-Installation

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۲:۴۶

Seven-Migration-Upgrade

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۹:۰۱

IE8

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۳:۴۳

Backup

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۵:۰۸

Fragmentation

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۵:۵۲

Compatibilaty

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۲:۴۶

UAC-RunAs

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۶:۵۱

Password-Recovery

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۱:۲۹

ICS

بسته فیزیکی شامل ۴ DVD
Sharif University Of Technology Certificateدارای مدرک دانشگاه صنعتی شریف

به اشتراک بگذارید