مهندسی شبکه CCNA

نسخه الکترونیکی۱۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰تومان
نسخه الکترونیکی + فیزیکی۱۲۵,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰تومان
۱۷ ساعت و ۲۶ دقیقه
۳ فایل
Cover

درباره دوره

دوره‌ی CISCO Certified Network Associate) CCNA) در زمینه نصب و راه‌اندازی شبكه‌های LAN و WAN است. یادگیری این دوره بيانگر توانايي شخص در نصب ،پيکر‌بندي ،پياده‌سازي و عيب‌يابي شبکه‌هايی در مقياس متوسط است که در زمينه Routing،Switching و شبکه‌هاي با ارتباطات راه دور فعالیت می‌کند. همچنین به شما یاد‌آوری می‌کند که ارتباطات شبكه توسط سیستم شماره‌گیری تلفن برای شبكه‌های كوچك از جمله EIGRP, Serial, Frame Relay, IP RIP, VLANs, RIP V2.0, Ethernet, Access List است. سرفصل‌های این دوره بر اساس آزمون CCNA است. گذراندن این دوره اولین قدم ورود به بازار حرفه ای شبكه است. این دوره شامل ۱۷ ساعت ویدئوی آموزش فارسی به همراه سه کتاب به نام‌های کتاب جامع مهندسی شبکه، کتاب کار مهندسی شبکه و کتاب CCNA گرافی است.

پیش‌نمایش
۰۰:۱۱:۵۰

معرفی دوره سیسکو

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۱:۰۹:۳۱

معرفی و آشنایی با شبکه ها و نرم افزار های شبیه ساز

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۳۴:۱۳

Exploring the Function of Networking

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۲:۳۱

Securing the Network

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۶:۳۰

Understanding the Host to Host Communication Model

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۲:۰۵

Understanding the TCP IP Internet Layer

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۰:۲۰

Understanding the TCP IP Transport Layer

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۱:۳۵

Exploring the Packet Delivery Process-قسمت اول

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۲:۳۳

Understanding Ethernet

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۴:۲۳

Connecting to an Ethernet LANs

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۴:۵۵

Understanding the Challenges of Shared Lans

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۷:۱۴

Solving Network Challenges with Switched LANs Technology

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۸:۳۶

Exploring the Packet Delivery Process-قسمت دوم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۳:۲۸

Operating Cisco IOS Software

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۳:۲۵

Starting Switch

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۱:۵۹

Understanding Switch Security

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۰:۰۵

Maximizing the Benefit of Switching

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۰:۳۵

Troubleshooting Switch issues

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۹:۱۸

Exploring Wireless Networking

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۹:۲۲

Understanding WLAN Security

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۲:۰۱

Implementing WLAN

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۱:۵۶

Exploring the Function of Routing

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۷:۵۰

Understanding Binary Basics

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۳۲:۰۴

Constructing a Network Addressing Scheme

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۵:۰۹

Starting a Router

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۶:۳۳

Configuring a Cisco Router

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۶:۰۸

Exploring the Packet Delivery Process-قسمت سوم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۵:۵۴

Understanding the Cisco Router Security

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۰:۰۷

Using the Cisco SDM

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۶:۳۸

Using a Cisco Router as a DHCP Server

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۹:۳۴

Understanding WAN Technologies

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۳:۳۴

Enabling the Internet Connection

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۵:۰۰

Enabling Static Routing

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۳۶:۳۹

Configuring Serial Incapsulation

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۸:۳۲

Enabling RIP

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۶:۲۷

Discovering Neighbors on the Network

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۹:۵۶

Managing Router Start up and Configuration

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۰:۲۰

Managing Cisco Devices-قسمت اول

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۹:۵۷

Introducing IPV6

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۸:۴۴

Understanding IPV6

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۱:۱۸

Configuring IPV6 Routing

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۴:۴۸

Interconnecting Cisco Networking Device

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۶:۴۱

Licensing

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۱:۰۰

Managing Cisco Devices-قسمت دوم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۳۷:۰۵

Implementing VLANs and Trunks

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۸:۵۱

Improving Performance with Spanning Tree

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۶:۰۲

Routing Between VLANs

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۴:۱۶

Securing the Expanded Network

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۰:۱۱

Troubleshooting Switched Network

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۵:۴۹

Reviewing Routing Operations

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۳:۵۲

Implementing VLSM

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۹:۰۰

Implementing ascalable, Multimedia Network OSPF-Based Solution

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۶:۳۵

Multiarea OSPF Implementation

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۹:۳۸

Troubleshooting Multiarea OSPF

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۷:۰۳

Examining OSPFv3

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۲:۵۲

Implementing an EIGRP-Based Solution

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۷:۰۸

Troubleshooting EIGRP

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۷:۵۱

Implementing EIGRP for IPV6

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۵:۰۰

Introducing ACL Operation

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۴:۰۱

Configuring and Troubleshooting ACLs

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۳:۴۳

Scaling the Network with NAT and PAT

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۱:۴۸

Transitioning to IPV6

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۳:۱۰

Introducing VPN Solutions-قسمت اول

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۸:۳۳

Establishing a Point to Point WAN Connection with PPP

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۲:۴۲

Establishing a WAN Connection with Frame Relay

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۶:۰۲

Introducing VPN Solutions-قسمت دوم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۴:۲۳

Configuring GRE Tunnels

جزوه‌های آموزشی

فعالسازی پس از ثبت‌نام

جزوه آموزشی مهندسی شبکه (CCNA)

فعالسازی پس از ثبت‌نام

جزوه CCNAگرافی مهندسی شبکه (CCNA)

فعالسازی پس از ثبت‌نام

کتاب کار مهندسی شبکه (CCNA)

بسته فیزیکی شامل فلش OTG و ۳ جزوه چاپی
Sharif University Of Technology Certificateدارای مدرک دانشگاه صنعتی شریف

به اشتراک بگذارید