آموزش جامع +Network

نسخه الکترونیکی۱۰۰,۰۰۰تومان
۱۲ ساعت و ۴۵ دقیقه
Cover

درباره دوره

پيشرفت روزافزون شبکه‌هاي کامپيوتری و استفاده از آن در ادارات و مؤسسات، آشنايي افراد مختلف را با مفاهيم شبکه‌هاي کامپيوتری، ضروری ساخته است.

در اين راستا آموزش +Network بعنوان يکي از بهترين مدارک علمی شبکه ميتواند اصول علمی و عملی منطبق با نيازهاي روز را در اختيار دانش‫پژوهان قرار دهد. به دانش پژوهان توصیه می گردد اگر به مباحث شبکه علاقه‌مند هستند و اطلاعاتی در مورد آن ندارند یا اطلاعات محدودی دارند، دوره آموزش +Network را سپری کنند تا با توجه به علاقه و استعداد خود، گرایش تحصیلی مورد نظر را انتخاب نمایند. این دوره پیش نیاز دوره های Microsoft و Cisco نیز بوده و دورنمایی کلی از این دوره ها ارائه می نماید.

پیش‌نمایش
۰۰:۰۵:۲۷

معرفی

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۵:۱۵

Network Terminology

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۵:۳۸

Network Categories

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۳۵:۴۰

Transmission Methods

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۳:۰۴

Network Address

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۳۱:۵۷

Bounded Network

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۵۴:۲۷

OSI Models

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۵۶:۲۹

توضیحات تکمیلی OSI Models

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۱:۰۳:۵۵

نوع آدرس دهی IP

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۱:۳۷:۲۱

Subnetting

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۹:۵۸

Net Bios

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۳۸:۵۶

Net BEUI Porotocol

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۳۹:۲۲

WAN Technologies

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۴:۰۱

Network Authentication Methods

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۸:۵۳

Remote Access Networking

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۲:۰۷:۱۱

آشنایی با سخت افزار های شبکه

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۷:۵۰

Console, Telnet and Vlaning

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۴۰:۲۷

Static Route and RIP

برچسب‌ها