نرم‌افزار مایکروسافت ورد (ICDL)

نسخه الکترونیکی۱۸,۰۰۰تومان
۱۲ ساعت و ۵۵ دقیقه
Cover
ثبت‌نام سریع
اضافه به سبد خرید

درباره دوره

نرم‌افزار ورد محبوب‌ترین و معروف‌ترین نرم‌افزار پردازشگر متن است که کار با آن برای همه مفید و لازم است. تمامی افرادی که به تازگی کار با کامپیوتر را آغاز کرده اند پیشنهاد می‌شود که این دوره را حتما فرا گیرند. گفتنی است که این دوره با سرفصل‌های آموزش مهارت‌های اداری کار با رایانه ویژه کارکنان دولت مطابقت کامل دارد و کارکنان دولت نیز می‌توانند این دوره را به طور کامل فراگیرند.

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۴:۰۹

۱ شروع کار با ورد قسمت اول

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۸:۴۰

۲ شروع کار با ورد قسمت دوم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۰:۴۸

۳ اعمال پایه قسمت اول

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۲:۲۳

۴ اعمال پایه قسمت دوم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۴:۳۰

۵ اعمال پایه قسمت سوم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۱:۵۸

۶ شکل دادن به متن قسمت اول

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۳:۴۷

۷ شکل دادن به متن قسمت دوم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۵:۳۹

۸ اضافه کردن کادر به سند و فهرست های اعداد و ارقام

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۸:۱۰

۹ استفاده از Bullet و Numbering

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۰:۴۶

۱۰ الگوها

پیش‌نمایش
۰۰:۱۱:۰۹

۱۱ به اتمام رساندن یک سند

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۵:۲۷

۱۲ Header و Footer

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۹:۱۷

۱۳ اصلاح املایی و دستوری سند قسمت اول

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۰:۲۶

۱۴ اصلاح املایی و دستوری سند قسمت دوم

پیش‌نمایش
۰۰:۰۳:۵۲

۱۵ Check Spelling

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۰:۲۳

۱۶ اصلاح Setting سند قسمت اول

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۲:۳۰

۱۷ اصلاح Setting سند قسمت دوم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۱:۲۹

۱۸ اصلاح Setting سند قسمت سوم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۷:۵۲

۱۹ ویژگی های پیشرفته جدول قسمت اول

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۴:۴۳

۲۰ ویژگی های پیشرفته جدول قسمت دوم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۴:۰۲

۲۱ ویژگی های پیشرفته جدول قسمت دوم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۴:۰۲

۲۲ ویژگی های پیشرفته جدول قسمت سوم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۳۷:۱۱

۲۳ ویژگیهای پیشرفته-تصویر

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۸:۵۶

۲۴ ویژگی پیشرفته-Smart Art

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۸:۵۶

۲۵ ویژگی های پیشرفته-Shapes

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۴:۴۳

۲۶ افزودن Object ها به سند

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۹:۰۳

۲۷ خاصیت Merge

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۳:۴۰

۲۸ قالب بندی پیشرفته قسمت اول

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۱:۰۲

۲۹ قالب بندی پیشرفته قسمت دوم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۷:۰۰

۳۰ قالب بندی پیشرفته قسمت سوم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۶:۴۲

۳۱ قالب بندی پیشرفته قسمت چهارم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۲:۳۰

۳۲ قالب بندی پیشرفته قسمت پنجم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۸:۰۵

۳۳ قالب بندی پیشرفته قسمت ششم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۸:۱۷

۳۴ قالب بندی پیشرفته قسمت هفتم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۸:۳۹

۳۵ استفاده از Caption قسمت اول

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۴:۵۶

۳۶ استفاده از Caption قسمت دوم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۷:۱۳

۳۷ تنظیمات جداول قسمت اول

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۱:۲۲

۳۸ تنظیمات جداول قسمت دوم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۱:۵۳

۳۹ فهرست زنی قسمت اول

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۱:۵۶

۴۰ فهرست زنی قسمت دوم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۱:۰۸

۴۱ فهرست زنی قسمت سوم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۹:۴۷

۴۲ فهرست گیری اشکال و جداول قسمت اول

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۳:۰۹

۴۳ فهرست گیری اشکال و جداول قسمت دوم

پیش‌نمایش
۰۰:۰۰:۲۷

۴۴ فهرست گیری اشکال و جداول قسمت سوم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۴:۴۳

۴۵ کار با جدول

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۷:۴۶

۴۶ قالب بندی پیشرفته

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۶:۵۹

۴۷ تنظیمات پیشرفته(ارجاع دادن زیر نویس,پاورقی ویادداشت)-قسمت اول

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۳:۰۹

۴۸ تنظیمات پیشرفته(ارجاع دادن زیر نویس,پاورقی و یادداشت)-قسمت دوم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۴:۰۹

۴۹ ارجاع دادن جدول ارجاع ها و ایندکس ها

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۵:۵۷

۵۰ Bookmark ها

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۲:۵۹

۵۱ Cross و Reference

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۰:۱۷

۵۲ Citations(قسمت اول)

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۲:۱۶

۵۳ Citations(قسمت دوم)

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۱:۳۸

۵۴ صحبت درباره ی ماکرو ها

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۶:۳۲

۵۵ فرم ها و قالب ها

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۹:۳۷

۵۶ ترکیب داده ها و مقایسه ی آنها با هم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۷:۲۲

۵۷ امنیت فایل های ورد

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۵:۲۵

۵۸ یادداشت های یک داکیومنت

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۴:۲۹

۵۹ Master Document ها

به اشتراک بگذارید