نرم‌افزار MATLAB

نسخه الکترونیکی۲۰۰,۰۰۰تومان
نسخه الکترونیکی + فیزیکی۲۵۰,۰۰۰تومان
۰۷ ساعت و ۱۸ دقیقه
Cover

درباره دوره

 متلب نام يكی از نرم‌افزارهای رايانه‌ای برای انجام محاسبات رياضی است. واژه متلب هم به معنی محيط محاسبات رقمی و هم به معنی خود زبان برنامه‌نويسی مربوطه است از تركيب دو واژه  Matrixو Laboratory ايجاد شده است. اين نام حاكی از رويكرد ماتريس محور برنامه است، كه در آن حتی اعداد عادی هم به عنوان ماتريس در نظر گرفته می‌شوند.
با نرم‌افزار متلب می‌توان ماتريس‌ها را به راحتی تغيير داد، توابع يا داده‌ها را ترسيم كرد، الگوريتم‌ها را اجرا كرد و همچنين صفحات رابط ميان كاربر و رايانه ايجاد كرد.
متلب كه از محصولات شركت مث‌وركس (The MATH WORKS) است، برای گروه‌های مختلف مهندسان رشته‌های مختلف از جمله مهندسی برق، مكانيك، كامپيوتر و... كاربرد بسياری دارد.
برنامه‌های متلب همگی متن‌باز هستند و در واقع متلب مفسر است و كامپايلر نیستند. قدرت متلب از انعطاف‌پذيری آن و راحت بودن كار با آن ناشی می‌شود، همچنين شركت سازنده و گروه‌های مختلف، از جمله دانشگاه‌های سرتاسر جهان و برخی شركتهای مهندسی هر ساله جعبه‌ابزارهای خاص و كاربردی به آن می‌افزايند كه باعث افزايش كارای و محبوبيت آن شده است.
MATLAB محيطی برای محاسبات عددی و زبان برنامه سازی می‌باشد كه توسط MATH WORKS ساخته شده است، MATLAB امكان دست كاری و كاركردن ساده با ماتريس، رسم نمودار توابع و ديتا، اجرای الگوريتم، ساخت واسط كاربر و واسط برنامه با ساير زبان‌های برنامه‌نويسی را بوجود می‌آورد. اگر چه MATLAB مخصوص محاسبات عددی است اما Toolbox با استفاده از موتور Maple آن را به سيستم كامپيوتری جبری تبديل می‌كند. اين نرم‌افزار توسط يك ميليون نفر در دانشگاه‌ها و صنعت مورد استفاده قرار می‌گيرد.پیش‌نمایش
۰۰:۰۳:۱۶

۱ معرفی نرم‌افزار متلب

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۰:۳۱

۲ آشنایی با نرم‌افزار متلب و محیط‌های آن

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۳:۴۴

۳ تعریف و نام‌گذاری متغیر‌ها

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۱:۰۶

۴ متغیر‌‌های داخلی متلب

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۲:۱۸

۵ استفاده از متغیر‌های سمبلیک در متلب

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۵:۵۰

۶ عملگر‌‌های ریاضی

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۳:۲۲

۷ کار کردن با Help در نرم‌افزار متلب

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۱:۴۶

۸ عملگر‌های منطقی

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۳:۱۸

۹ Save و Load

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۰:۵۷

۱۰ ورود به محیط برنامه‌نویسی متلب

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۹:۲۳

۱۱ غیر فعال سازی و سلول بندی یک M‌ فایل

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۲:۴۶

۱۲ مقایسه M فایل‌ها

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۷:۳۶

۱۳ نحوه عدد گرفتن از کاربر

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۰:۳۶

۱۴ خروجی از متلب

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۹:۱۵

۱۵ کار با نمودار‌های دو بعدی

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۱:۳۴

۱۶ تغییر مختصات

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۷:۵۱

۱۷ رسم نمودار‌هایی با دو محور Y

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۲:۳۵

۱۸ آشنایی با دستور Fplot برای رسم توابع دو بعدی

پیش‌نمایش
۰۰:۰۴:۳۸

۱۹ مشاهده رفتار منحنی

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۲:۰۳

۲۰ رسم نمودار‌های سمبلیک

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۳:۲۰

۲۱ معرفی برخی دیگر از نمودار‌های دو بعدی پرکاربرد

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۸:۰۶

۲۲ رسم چد نمودار داخل یک محور مختصات

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۶:۵۳

۲۳ معادله حاکم بر نقاط

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۴:۰۱

۲۴ نوشتن توضیحات در نمودار‌ها

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۲:۱۹

۲۵ کار‌های گرافیکی بر روی نمودار‌ها

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۲:۴۶

۲۶ بزرگ‌نمایی نمودار‌ها

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۵:۴۸

۲۷ نحوه رسم چندین دستگاه مختصات در یک شکل

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۷:۵۸

۲۸ کار با رشته‌ها

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۳:۱۵

۲۹ کار با بردار‌ها

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۵:۳۸

۳۰ کار با ماتریس‌ها

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۵:۲۹

۳۱ عملیات ریاضی بین بردار‌ها و ماتریس‌ها

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۰:۵۱

۳۲ آشنایی با عبارت‌های شرطی

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۵:۳۱

۳۳ آشنایی با دستور Switch-Case

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۸:۳۰

۳۴ آشنایی با حلقه For

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۳:۲۰

۳۵ آشنایی با حلقه While

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۷:۰۰

۳۶ رسم نمودار‌های سه بعدی

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۰:۵۳

۳۷ نحوه‌ی نوشتن توابع در متلب

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۲:۵۱

۳۸ فراخوانی یک تابع در تابعی دیگر

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۳:۰۷

۳۹ متغیر‌های توابع

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۴:۰۶

۴۰ ارتباط بین Function و Workspace

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۰:۴۰

۴۱ توابع داخلی متلب

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۴:۱۷

۴۲ توابع گرد کردن اعداد در متلب و نمایش فرمت اعداد

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۴:۳۳

۴۳ نحوه‌ی رند کردن اعداد اعشاری

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۴:۲۳

۴۴ نحوه ایجاد توابع ریاضی در یک خط

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۲:۱۸

۴۵ توابع مخصوص ماتریس‌ها

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۲:۴۴

۴۶ توابع بازگشتی

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۲:۱۴

۴۷ آشنایی با دستور Diary

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۰:۵۱

۴۸ انتگرال گیری عددی

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۷:۵۴

۴۹ حل معادلات دیفرانسیل خطی

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۱:۰۰

۵۰ یافتن ریشه یک معادله خطی یا غیر خطی

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۸:۰۴

۵۱ حل دستگاه معادلات خطی و غیر خطی

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۳:۴۷

۵۲ ویژگی‌های پنهان گراف‌ها

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۴:۴۶

۵۳ آشنایی با دستور Try-Catch

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۷:۴۹

۵۴ دستور درون یابی یک بعدی

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۴:۰۹

۵۵ حوزه جست و جوی متلب

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۲:۲۵

۵۶ تنظیم مسیر‌های جست و جوی متلب

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۵:۳۹

۵۷ نحوه اختصاصی حافظه

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۳:۰۷

۵۸ مشاهده زمان اجرای برنامه

پیش‌نمایش
۰۰:۰۲:۵۰

۵۹ ایجاد برنامه با قابلیت فقط اجرا

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۵:۲۳

۶۰ خطایابی (قسمت اول)

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۳:۲۰

۶۱ خطایابی (قسمت دوم)

بسته فیزیکی شامل ۱ DVD

به اشتراک بگذارید