نرم‌افزار مایکروسافت اکسل (ICDL)

رایگان
۰۸ ساعت و ۲۹ دقیقه
Cover

درباره دوره

به گزارش فرهنگ نیوز، مایکروسافت آفیس اکسل (Microsoft Office Excel)، جزء برنامه‌های صفحه گسترده است. این نرم‌افزار، توسط شرکت مایکروسافت نوشته، توسعه و پخش می‌شود که برای سیستم عامل Microsoft Windows و Apple Mac OS.X ارائه شده است. البته نسخه‌ای از این نرم‌افزار در مجموعه‌ی Windows Phone Office ارائه شده است که مخصوص سیستم عامل تلفن همراه ویندوزفون می‌باشد و نسخه‌ای هم از این نرم‌افزار نیز در مجموعه‌ی Microsoft Office Live ارائه شده است که به صورت رایانش ابری، اجرا می‌شود.این برنامه برای محاسبات ریاضی (با قابلیت انجام محاسبات دشوار ریاضی) و ترسیم نمودار به وسیله‌ی ابزارهای گرافیکی به کار می‌رود. اکسل بعد از نسخه‌ی 5 در 1993، جزئی از مایکروسافت آفیس شد. مایکروسافت اکسل دارای خصوصیات اصلی تمام نرم‌افزارهای صفحه‌گسترده است. با استفاده از جدولی متشکل از ردیف‌ها و ستون‌ها می‌توان، داده‌ها و اطلاعات را سازماندهی و همچنین با استفاده از همین داده‌ها، به انجام محاسبات پرداخت.

پیش‌نمایش
۰۰:۰۳:۱۰

۱ طرح درس

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۹:۴۸

۲ اکسل مقدماتی-تنظیمات مورد نیاز و توضیحات در مورد OPTION اکسل و تنظيمات پايه

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۵۱:۳۳

۳ اکسل مقدماتی-تبادل سند، قرار دادن داده ها و انتخاب داده ها

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۵:۰۰

۴ اکسل مقدماتی-کار با کاربرگ ها و حذف و اضافه و نکات کلیدی

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۲:۴۷

۵ اکسل مقدماتی-کپی و جستجو و جایگزینی-قالب بندی و نکات مهم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۹:۵۱

۶ فرمت سل و پرینت-بخش اول

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۴:۱۳

۷ پرینت-بخش دوم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۵:۲۴

۸ پرینت-بخش سوم و تنظیمات حرفه ای، هدر و فوتر

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۳۱:۴۵

۹ وارد کردن اشیا به سند

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۸:۲۷

۱۰ نمودارها و گراف-بخش اول

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۶:۵۱

۱۱ نمودارها و گراف بخش دوم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۱:۲۵

۱۲ قالب بندی شرطی و پیشرفته

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۷:۴۵

۱۳ تایید و بررسی اطلاعات صفحه گسترده-بخش اول

پیش‌نمایش
۰۰:۰۲:۳۶

۱۴ تایید و بررسی اطلاعات صفحه گسترده-بخش دوم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۷:۱۶

۱۵ قالب بندی Number Customized

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۴:۴۱

۱۶ تحلیل، طبقه بندی و فیلتر اطلاعات جدول ها و لیست ها و ایجاد سناریو

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۰:۰۵

۱۷ مرتب سازی

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۲:۱۲

۱۸ تحلیل و آنالیز Pivot Table

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۹:۰۴

۱۹ جایگزاری پیشرفته Paste Special

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۷:۰۱

۲۰ ماکرو

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۵:۳۴

۲۱ قالب های آماده-قسمت اول

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۴:۲۶

۲۲ قالب های آماده-قسمت دوم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۳:۵۹

۲۳ افزایش بازدهی نام‌گذاری سلول

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۸:۵۲

۲۴ ترکیب و یکپارچه کردن اطلاعات با استفاده از Linking، Embedding، Importing

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۶:۴۶

۲۵ بررسی اشتراک و نکات امنیتی صفحه گسترده

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۶:۳۳

۲۶ فرمول نویسی بخش اول-پیغام های رایج شروع فرمول نویسی

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۹:۱۸

۲۷ فرمول نویسی بخش دوم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۷:۳۴

۲۸ فرمول نویسی بخش سوم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۹:۳۳

۲۹ فرمول نویسی بخش چهارم-توابع شمارشی

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۳:۰۷

۳۰ فرمول نویسی توابع رایج-بخش پنجم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۳:۱۸

۳۱ فرمول نویسی توابع رایج-بخش ششم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۲:۳۵

۳۲ فرمول نویسی بخش هفتم-Vlookup-Offset

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۷:۱۴

۳۳ فرمول نویسی Iferror-بخش هشتم

به اشتراک بگذارید