ارتباط با ما

۰۲۱۶۶۱۵۶۸۸۴ - ۰۲۱۶۶۱۵۶۸۷۷

support@paravid.com

sales@paravid.com

ساعت کاری مجموعه ۸:۳۰ الی ۱۷ از شنبه تا چهارشنبه و ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰ در روزهای پنجشنبه است.

تهران، خیابان آزادی، میدان تیموری، بلوار صالحی، کوچه گلستان