تخفیف هفته گرافیک

تعدادی از دوره‌های مرتبط با گرافیک جهت بهره‌مندی علاقه‌مندان دارای ۳۰ درصد تخفیف به مدت یک هفته شده است.

مهلت استفاده: تا پایان تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۳
کد تخفیف: D5r0EEOz

تخفیف هفته لینوکس

تعدادی از دوره‌های مرتبط با لینوکس جهت بهره‌مندی علاقه‌مندان دارای ۳۰ درصد تخفیف به مدت یک هفته شده است.

مهلت استفاده: تا پایان تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
کد تخفیف: qkJvSyXo