تخفیف هفته لینوکس

تعدادی از دوره‌های مرتبط با لینوکس جهت بهره‌مندی علاقه‌مندان دارای ۳۰ درصد تخفیف به مدت یک هفته شده است.

مهلت استفاده: تا پایان تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
کد تخفیف: qkJvSyXo