سرمایه‌گذاری و کسب و کار

Business & Investment Management
Business & Investment Management

دوره‌های ویدیویی

شما می‌توانید دوره‌های ویدیویی مبتنی بر این مسیر را در ترتیب پیشنهادی زیر مشاهده نمایید.

نحوه دریافت این دوره‌ها به شکل اینترنتی می‌باشد.

بسته‌های کارگاهی

بسته‌های کارگاهی شامل محتوایی ویدیویی می‌باشند که با سفارش شما ارسال خواهند شد.

این بسته‌ها از برگزاری کارگاه‌ها تهیه گردیده است.

بسته کارگاهی آموزش چگونگی ورود به بازار کار
بسته کارگاهی آموزش چگونگی ورود به بازار کار

نگاه متقاضیان کار در کشور‌های مختلف به منظور چگونگی ورود به بازار کار متفاوت است، و کارجویان سعی می‌کنند از روش‌های معمول موجود در کشور خود به سمت اشتغال حرکت کنند. حال ممکن است شغل‌یابی به روش کاملا سیستماتیک و قانونی و یا کاملا غیرقانونی باشد. مطالعه بازار کار ایران در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد از بین رفتن تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار و هجوم یکباره صد‌ها هزار جوان برای کار، باعث خروج نحوه شغل‌یابی از روش‌های معمول خود نیز شده است. به بیان دیگر، با وجود برگزاری آزمون‌ها و گزینش‌های مختلف از سوی بنگاه‌های نیروپذیر، کارجویان ایرانی برای تصاحب یک فرصت شغلی مناسب امیدوار نیستند. دولت اعلام کرده با مسئله بحران بیکاری به عنوان یک معضل بسیار بزرگ داخلی مواجه است و کارشناسان بازار کار معتقدند اغلب خانواده‌ها دست کم با یک جوان بیکار تحصیل کرده مواجه‌اند و یا در گذشته‌ای نه چندان دور طعم بیکاری فرزندانشان را در مقطعی از زمان چشیده‌اند. در این کارگاه به ارائه راه حل و توضیحات بیشتر می‌پردازیم.