پرآوید | مشاهده بسته‌آموزشی - بسته جامع آموزش امنیت (+Security)

بسته جامع آموزش امنیت (+Security)

بسته جامع آموزش امنیت (+Security)
مدرس: فریبرز فلاح زاده
دپارتمان: فناوری اطلاعات و نرم افزار
دسته: مهندسی شبکه و امنیت
انتشار: ۲۱-۰۱-۱۳۹۵
شامل ۱۵ عدد DVD و ۲ عدد کتاب
برای سفارش‌های بالای ۱۰۰ هزار تومان ارسال پستی بصورت رایگان است
محتوای بسته‌آموزشی

دوره امنيت شبکه اولين دوره برای کسانی است که در زمينه امنيت شبکه‌های کامپيوتری مشغول به فعاليت هستند. در اين دوره با مفاهيم امنيت شبکه، سرويس‌ها و تجهيزات مربوطه آشنا می‌شويم که بعد از گذراندن اين دوره می‌توانيد در امتحان    Security+  شرکت کرده و مدرک مورد نظر را بدست آوريد. اين دوره شما را با مفاهيم کلی شبکه و ايمن سازی آن آشنا می‌سازد تا به راحتی بتوانيد دانش مربوطه به ايمن‌سازی را از طريق بکارگيری سرويس‌های لازم به دست آورید.

 

محتوای DVD‌ها:

  • فیلم‌های آموزشی فارسی  
  • مجموع آموزش: ۱۲ ساعت

 

محتوای آموزشی مکتوب:

 

DVD : 1

CIA

00:05:22

AAA

00:05:10

The Information Security

00:04:14

Security Plan

00:02:18

جلوگیری از تهدید‌ها

00:04:20

Hacker 

00:05:25

DVD : 2

Malicious Software-1

00:05:12

Malicious software-2

00:05:45

DVD : 3

Removing Unnecessary Application

00:06:39

Service

00:06:07

Service Packs

00:09:33

Windows Update, Patches, Hotfix1 

00:09:33

Windows Update, Patches, Hotfix2

00:07:25

Group Policies, Security Templates, and Configuration Baselines

00:13:10

Hardening File Systemsand Hard Drives-1

00:09:37

Hardening File Systemsand Hard Drives-2

00:08:19

Hardening File Systemsand Hard Drives-3

00:09:09

Virtualization Technology

00:10:54

Virtual Machines can be broken down into two categories

00:09:56

Securing Virtual Machines

00:11:15

DVD : 4

Secure the Browser

00:09:18

Securing Internet Explorer

00:10:32

Securing Firefox

00:05:09

Securing other Application

00:05:29

Systems Development Life Cycle

00:10:58

Programming Vulnerabilities and Attacks

00:12:02

DVD : 5

Hub,switch

00:09:02

router-1

00:06:24

router-2

00:09:04

Network AddressTranslation, and Private Versus Public IP

00:10:39

Network Zones and Interconnections -1

00:10:10

Network Zones and Interconnections -2

00:08:07

Network Zones and Interconnections -3

00:08:45

Network Access Control(NAC)

00:02:25

Subnetting

00:08:20

Ports

00:11:41

Malicious NetworkAttacks-1

00:09:07

Malicious NetworkAttacks-2

00:09:36

Malicious NetworkAttacks-3

00:09:52 

DVD : 6

Firewalls and Network Security-1

00:08:23

Firewalls and Network Security-2

00:08:27

Proxy Servers 

00:10:23

Honeypots and Honeynets

00:04:05

Data Loss Prevention(DLP)

00:04:41

NIDS Versus NIPS

00:13:24

DVD : 7

Network Device Vulnerabilities-1

00:06:15

Network Device Vulnerabilities-2

00:06:13

Cable Media Vulnerabilities-1

00:10:23

Cable Media Vulnerabilities-2

00:08:01

Wireless Access Point Vulnerabilities

00:08:52

Wireless Transmission Vulnerabilitiesss

00:09:12

DVD : 8

Authentication Models

00:04:38

Localized Authentication Technologies-1

00:11:07

Localized Authentication Technologies-2

00:09:39

RADIUS Versus TACACS

00:09:20

Remote Authentication Technologies 

00:10:06

LDAP

00:07:31

DVD : 9

Mandatory Access Control

00:07:32

(Role-Based AccessControl (RBAC

00:03:08

Users, Groups, and Permissions

00:06:08

Moving and Copying Folders and Files-Usernames and Passwords 

00:08:56

Policies 

00:06:13

User Account Control (UAC)

00:01:13

DVD : 10

Qualitative RiskAssessment-Quantitative Risk Assessment

00:12:42

Security Controls-Security Analysis Methodologies

00:06:17

Vulnerability Management

00:07:06

Network Mapping

00:03:15

Vulnerability Scanning 

00:03:02

Network Sniffing

00:04:51

Password Analysis

00:06:34

DVD : 11

Anomaly-Based Monitoring- Behavior-Based Monitoring

00:02:58

Signature-BasedMonitoring

00:03:43

Performance Baselining

00:04:28

Protocol Analyzers

00:10:37

Auditing Files 

00:05:09

Loggin

00:04:55

Logfile Maintenance and security

00:02:55

Auditing System Security Settings 

00:02:54

DVD : 12

Cryptography Concepts

00:08:48

Symmetric Versus Asymmetric Key Algorithms

00:14:14

Key Management–Steganography

00:02:52

Encryption

00:10:33

Cryptographic Hash Functions

00:05:11

LANMAN, NTLM, and NTLM2

00:04:15

DVD : 13

Public Key Infrastructure-1

00:11:31

Public Key Infrastructure 2

00:07:44

S-MIME

00:05:14

SSL-TLS

00:03:18

SSH

00:02:23

PPTP, L2TP, and IPsec

00:06:31

DVD : 14

Redundant Power

00:07:00

Data Backup

00:02:43

Dr planning

00:07:26

DVD : 15

Rivacy Policies

00:02:43

User Education and Awareness Training

00:03:57

PPTP, L2TP, and IPsec

00:08:03