پرآوید | مشاهده آموزش - آموزش روش‌های عملی مدیریت پروژه و تشکیل دفتر مدیریت پروژه

آموزش روش‌های عملی مدیریت پروژه و تشکیل دفتر مدیریت پروژه

تعداد ویدیوها: ۶
مجموع زمان: ۰۱ ساعت و ۳۷ دقیقه
هزینه: رایگان
سطح: عمومی
دپارتمان: کسب و کار، اشتغال و تجارت
دسته: مدیریت پروژه
انتشار: ۰۳-۰۶-۱۳۹۴
فعال کردن