پرآوید | مشاهده آموزش - آموزش The Internet of Things and Applications

آموزش The Internet of Things and Applications

دسترسی به این قسمت آزاد نمی‌باشد. با یکبار فعال کردن این آموزش برای همیشه به تمامی قسمت‌های آن دسترسی داشته باشید.
تعداد ویدیوها: ۱
مجموع زمان: ۰۱ ساعت و ۲۹ دقیقه
هزینه: رایگان
سطح: عمومی
دپارتمان: فناوری اطلاعات و نرم افزار
دسته: سایر
انتشار: ۲۲-۰۱-۱۳۹۵
فعال کردن