پرآوید | مشاهده آموزش - آموزش The Internet of Things and Applications

آموزش The Internet of Things and Applications

تعداد ویدیوها: ۱
مجموع زمان: ۰۱ ساعت و ۲۹ دقیقه
هزینه: رایگان
سطح: عمومی
دپارتمان: فناوری اطلاعات و نرم افزار
دسته: سایر
انتشار: ۲۲-۰۱-۱۳۹۵
رایگان