پرآوید | مشاهده آموزش - آموزش فرای مسابقه جپردی، مسابقه ایجاد دستیارهای شخصی ادراک‌‌گر

آموزش فرای مسابقه جپردی، مسابقه ایجاد دستیارهای شخصی ادراک‌‌گر

دسترسی به این قسمت آزاد نمی‌باشد. با یکبار فعال کردن این آموزش برای همیشه به تمامی قسمت‌های آن دسترسی داشته باشید.
تعداد ویدیوها: ۲
مجموع زمان: ۰۱ ساعت و ۰۳ دقیقه
هزینه: رایگان
سطح: عمومی
دپارتمان: فناوری اطلاعات و نرم افزار
دسته: سایر
انتشار: ۲۲-۰۱-۱۳۹۵
فعال کردن