پرآوید | مشاهده آموزش - آموزش فرای مسابقه جپردی، مسابقه ایجاد دستیارهای شخصی ادراک‌‌گر

آموزش فرای مسابقه جپردی، مسابقه ایجاد دستیارهای شخصی ادراک‌‌گر

تعداد ویدیوها: ۲
مجموع زمان: ۰۱ ساعت و ۰۳ دقیقه
هزینه: رایگان
سطح: عمومی
دپارتمان: فناوری اطلاعات و نرم افزار
دسته: سایر
انتشار: ۲۲-۰۱-۱۳۹۵
رایگان