ارائه‌دهندگان

کانال اختصاصی داشته باشید

از مراکز آموزشی، واحدهای آموزشی شرکت‌ها و سازمان‌ها دعوت می‌شود تا با عرضه محتوای آموزشی ویدیویی خود بر روی پرآوید در راستای افزایش غنا محتوای آموزشی فارسی بر روی اینترنت قدم بردارند و در کنار آن نیز بستری جدید برای درآمدزایی مطلوب را تجربه کنند.

شرایط یک کانال اختصاصی را ندارید؟

از افراد حقیقی که علاقه‌مند به تولید محتوا با کیفیت هستند نیز دعوت می‌شود تا با ارائه پیشنهاد برای تولید محتوای آموزشی در زمینه‌های آی‌تی و آکادمیک با پرآوید همکاری کنند. پیشنهادات خود را برای ما به آدرس ایمیل Sales@paravid.com ارسال نمایید.