مرکز نوآوری ICT دانشگاه صنعتی شریف

آموزش‌ها: ۲۷ ارائه‌دهندگان: ۲۷

آموزش‌های ویدیویی

دوره‌های ویدیویی به شکل اینترنتی قابل دریافت می‌باشند.

ارائه‌دهندگان

محمد‌تقی حاجی‌آقایی
محمد‌تقی حاجی‌آقایی
مهدی طهوری
مهدی طهوری
هادی همتی
هادی همتی
مسعود هاشم پور
مسعود هاشم پور
رضا آذر درخش
رضا آذر درخش
علی قدسی
علی قدسی
امیر حسین پی براه
امیر حسین پی براه
پویان جمشیدی
پویان جمشیدی
محسن علی مومنی
محسن علی مومنی
محمد رضا صلواتی
محمد رضا صلواتی
محمد ارجمندی
محمد ارجمندی
مهدی اسلامی مهر
مهدی اسلامی مهر
حمیدرضا مطهری‌نژاد
حمیدرضا مطهری‌نژاد
مهدی آشعبانی
مهدی آشعبانی
حسین صراف زاده
حسین صراف زاده
دکتر  ویلانی
دکتر ویلانی
رضا فریور
رضا فریور
حجت الله  یگانه
حجت الله یگانه
محمد حسین موسوی
محمد حسین موسوی
الهام کاشفی
الهام کاشفی
عیسی زارع پور
عیسی زارع پور
محمد جهان بخت
محمد جهان بخت
جواد ابراهیمی
جواد ابراهیمی
سجاد اصغری
سجاد اصغری
سعیده پارسایی فرد
سعیده پارسایی فرد
امین بهشتی
امین بهشتی
یوسف  بالاخانی
یوسف بالاخانی