کتاب CCNA گرافی مهندسی شبکه (CCNA)

 • ۳۰۰۰۰ تومان نسخه الکترونیکی
 • ۴۰۰۰۰ تومان نسخه چاپی + الکترونیکی
کتاب CCNA گرافی مهندسی شبکه (CCNA)
تعداد صفحات: ۲۰۷
دپارتمان: فناوری اطلاعات و نرم افزار
دسته: مهندسی شبکه و امنیت
انتشار: ۳۱-۰۶-۱۳۹۴
ارسال رایگان برای سفارش‌های بالا ۱۰۰ هزار تومان
محتوای کتاب

در کتاب CCNA گرافی، از طریق ارائه شکل‌ها، نمودار‌ها و تصاویر آموزش می‌بینید.

این کتاب در بسته جامع آموزش مهندسی شبکه (CCNA) به صورت چاپی قرار دارد.

سر‌فصل‌ها:

 • Introduction to Computer Networking
 • The TCP/IP and OSI Networking Models
 • Fundamentals of LANs
 • Fundamentals of WANs 
 • Fundamentals of IPv4 Addressing and Routing
 • Fundamentals of TCP/IP Transport, Application, and Security
 • Ethernet LAN Switching Concepts
 • Operating Cisco LAN Switches
 • Ethernet Switch Configuration
 • Ethernet Switch Troubleshooting
 • Wireless LANs
 • Perspectives on IPv4 Subnetting
 • Analyzing Classful IPv4Networks
 • Converting Subnet Masks
 • Analyzing Existing Subnet Masks
 • Designing Subnet Masks
 • Analyzing Existing Subnets 
 • Finding All Subnet IDs 
 • Operating Cisco Routers
 • Routing Protocol Concepts and Configuration 
 • Troubleshooting IP Routing 
 • WAN Concepts 
 • WAN Configuration